Transportnyheter

Samferdselsdepartementet inviterer til lansering av nasjonal havnestrategi

Onsdag 21. januar kl. 10.15 legger statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi.

Pressekonferanse 21. januar: Samferdselsministeren mottar ”Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet”

Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse onsdag 21. januar kl. 14.30.

Samferdselsministeren deltar på Trafikkofrenes dag i Buskerud

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen taler ved minnegudstjeneste i Åssiden kirke i Drammen søndag 11. januar.
RSS