Transportnyheter

Samferdselsministeren inviterer til pressekonferanse fredag 5. juni

På pressekonferansen vil utvalget som har vurdert deling av informasjon fra Statens vegvesens ulykkesanalysearbeid (UAG) overlevere sin rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Singapores transportminister besøkte Solvik-Olsen

Det er interessant å diskutere transportløsninger i storbyområder med en minister som har erfaring med samferdselsutfordringer i større byer i Asia. Selv om Singapore og Norge har litt forskjellige utgangspunkt og utfordringer, så arbeider vi begge for å få en mer effektiv flyt i trafikken.

EU-høring: Midtveisgjennomgang av Hvitboken for transport - Norges høringssvar

Det norske høringssvaret er nå klart.
RSS